Jednoduché,
podvojné účtovníctvo
a mzdy efektívne.

Naše služby

Copyright © 2016 mintax.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás    |    Naše služby    |    Užitočné linky    |    Kontakt

02 3352 2755
0905 363 056

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné jednotky
v zmysle platných právnych predpisov – jednoduché účtovníctvo používané pre živnostníkov (fyzické osoby).

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov – podvojné účtovníctvo používané pre obchodné spoločnosti.

Mzdy

Pre menšie a stredné spoločnosti je externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy oveľa efektívnejšie ako zamestnávanie vlastného mzdového účtovníka.

Poskytneme Vám komplexné odborné služby od spracovania prvej pracovnej zmluvy až po výstupný list.

Iné služby

Neviete si poradiť, máte otázky alebo nejasnosti v účtovníctve alebo daniach? Obráťte sa na nás...

Individuálny prístup k zákazníkom, flexibilita, poradenstvo, pomoc s vyplnením tlačív a iné služby, s tým všetkým Vám radi pomôžeme.

Mintax | Jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy efektívne - Jednoduché účtovníctvo Mintax | Jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy efektívne - Podvojné účtovníctvo Mintax | Jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy efektívne - Mzdy Mintax | Jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy efektívne - Iné služby

< Späť

O nás    |    Naše služby    |    Užitočné linky    |    Kontakt