Jednoduché,
podvojné účtovníctvo
a mzdy efektívne.

Pre menšie a stredné spoločnosti je externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy oveľa efektívnejšie ako zamestnávanie vlastného mzdového účtovníka. Oblasť personalistiky a miezd podlieha častým legislatívnym zmenám, kladie vysoké nároky na ovládanie zákonov a je citlivou stránkou ekonomického života podniku. Poskytneme Vám komplexné odborné služby od spracovania prvej pracovnej zmluvy až po výstupný list..

Čo je dôležité pri spracovaní miezd a s čím Vám vieme pomôcť:

Podvojné účtovníctvo

Copyright © 2016 mintax.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás    |    Naše služby    |    Užitočné linky    |    Kontakt

02 3352 2755
0905 363 056

< Späť

O nás    |    Naše služby    |    Užitočné linky    |    Kontakt