Jednoduché,
podvojné účtovníctvo
a mzdy efektívne.

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov – jednoduché účtovníctvo používané pre živnostníkov (fyzické osoby).

Jednoduché účtovníctvo zahŕňa nasledovné činnosti:

Jednoduché účotvníctvo

Copyright © 2016 mintax.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás    |    Naše služby    |    Užitočné linky    |    Kontakt

02 3352 2755
0905 363 056

< Späť

O nás    |    Naše služby    |    Užitočné linky    |    Kontakt